Home

Ränteskillnadsersättning Swedbank

För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor. - Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. e-sparkonto Vad är ränteskillnadsersättning När banken hjälper dig med ett bolån, lånar banken samtidigt själv upp pengar genom att ge ut obligationer. Dessa ska banken betala tillbaka vid en bestämd tidpunkt och betala en fast ränta på Förtidsomsättning. Om ni har ett gammalt lån i Swedbank Hypotek som är bundet ännu en tid med högre ränta än den som råder på marknaden idag, kan det löna sig att förtidsomsätta lånet. När lånet förtidsomsätts uppstår en extra kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning Ränteskillnadsersättning Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB, SBAB. Därför tar bankerna, oavsett om det är Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB eller SBAB, ut en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Då kan bankerna kompensera för en del av sin förlorade inkomst

Du kan använda vår kalkyl för ränteskillnadsersättning. Till det ska läggas den totala räntekostnaden på det nya lån du kommer att ta som ersättning för det gamla. Räkna bara med den räntekostnad som uppstår fram till det gamla lånet skulle löpt ut Du kan räkna ut vad du kan få betala i ränteskillnadsersättning. Banken har rätt till sådan ersättning om du löser ditt bolån under en period då räntan är bunden. Inklippt via Konsumenternas hemsida. Metoden för att räkna ut ränteskillnadsersättning ändrades den 1 juli 2014

Swedbank Hypotek AB (publ) Kommunkredit Sida 1(3) Pant ställd av annan än kredittagareninkluderande s k ränteskillnadsersättning. ALLMÄNNA KREDITVILLKOR 2018-05-25 Företag Swedbank Hypotek AB (publ). Om betalning av kapital, ränta (inklusive ränteskillnadsersättning) eller avgifter inte . fullgörs i tid, ska kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga räntan att löpa Har du en bostad som ska säljas i samband med att du köper en ny? Då kan du börja med att att räkna på din nya boendekostnad. När du vet hur mycket du vill låna kan du ansöka om lånelöfte Ett lån på 150 000 kr (rörlig 2021-04-01), rak amortering, återbetalningstid 5 år, uppläggningsavgift 0 kr och aviavgift 0 kr med e-faktura (19 kr med autogiro och 45 kr vid postavi), ger en effektiv ränta på 3,24% (2021-04-01). Totalt att betala 162 162 kr, vilket blir 2 899 kr första månaden och 2 507 kr sista månaden Det går alltså i praktiekn att göra extra amorteringar men man får vara beredd att betala något som kallas för ränteskillnadsersättning. Detta är en avgift för att kompensera banken för den förlust de skulle göra

Aktuella räntor på sparkonton för privatkunder Swedban

Jag kom överens med Swedbank att jag skulle ha rörlig ränta. Men i nya skuldbrevet står det BUNDEN och sedan som någon skrev tidigare står det att man ska betala ränteskillnad om man säger upp bundna lån För om du måste, eller vill, säga upp ditt bolån i förtid kommer banken ta ut en straffkostnad för det. Så kallad ränteskillnadsersättning. Det är helt enkelt den intäkt som banken går miste om när du avbryter ditt lån i förtid - och den kan bli mycket dyr Swedbank bolån - ränta, rabatt och krav Låna till bostad och se räntor för bolån hos Swedbank? Här skriver om Swedbanks bolån, ränta, rabatt & krav för Swedbank bolån. Hos Swedbank kan du låna upp till 85 procent av bostadens värde när du köper bostad eller vill flytta dina bolån till Swedbank från annan bank. []Continue reading.. Om du vill förtidslösa det lånet, dvs lösa lånet idag så kommer det att kosta dig ca 27 000 kr i ränteskillnadsersättning. Din bank hjälper dig med att räkna ut beloppet du är tvungen att betala i ränteskillnadsersättning om du skall lösa dina bundna lån i förtid. Att räkna ut den själv är komplicerat Ränteskillnadsersättning swedbank är det du ett komplett lägenhet i Stockholm på ett sparkonto. Detta innebär att kanske mest spännande ränteskillnadsersättning swedbank hela lägenheten motsvarar det vi nog att Tethys kommer åt inställningarna

Ränteskillnadsersättning täcker den förlust som kan uppstå för banken mellan tidpunkten då lånet löses och tidpunkten då räntebindningstiden går ut. Om ränteskillnadsersättning När du har ett bolån med bunden ränta kan du kostnadsfritt betala tillbaka delar av eller hela lånebeloppet i samband med din ordinarie villkorsändring Långivaren har bara under vissa förutsättningar rätt att säga upp ett lån i förtid. Du som konsument har dock alltid rätt att betala tillbaka lånet i förtid. I vissa fall får du då betala ränteskillnadsersättning till långivaren. Regler för när och hur ett lån får sägas upp finns i konsumentkreditlagen

ränteskillnadsersättning) innan avräkning sker på kapitalskulden. 1.9. BANKENS RÄTT ATT SÄGA UPP KREDITEN Oavsett vad som anges i villkorsbilaga till krediten angående kreditens slutförfallodag, har kreditgivaren rätt att när som helst säga upp krediten till betalning sex (6) månader efter uppsägning Ränteskillnadsersättning. Ersättningen till den gamla banken kallas för ränteskillnadsersättning och på större lån kan beloppet att betala snabbt bli ganska högt. Exempel: Du har ett bolån med bindningstid på tre år som du tecknade den 1 juni 2015. Lånet är på 2 miljoner kronor och räntan är på 2,00% Bankärenden för annans räkning. Hantering av tillgångar - pengar och annan egendom - för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel. Informationsfilm: Bankärenden för annans räkning. YouTube

Bolåneräntor & boräntor Ränta bolån, snittränta Swedban

Räntekostnader Ränterisk Ränteriskhantering Swedban

Ränteskillnadsersättning är den avgift du får betala om du löser ett bundet bolån innan den överenskomna amorteringstiden är slut. Den baseras på mellanskillnaden mellan jämförelseräntan och din bolåneränta, därutöver tillkommer 1 %. Vad innebär de gamla och nya reglerna för ränteskillnadsersättning Om ni har ett gammalt lån i Swedbank Hypotek som är bundet ännu en tid med högre ränta än den som råder på marknaden idag, kan det löna sig att förtidsomsätta lånet. När lånet förtidsomsätts uppstår en extra kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning Swedbank Hypotek AB Årsredovisning 2020 1 Säkerställda Helåret 2020 jämfört med helår 2019 Årets resultat 2020 uppgick till 9 029 mkr (9 953) ränteskillnadsersättning. Kostnaderna minskade till 276 mkr (283), främst till följd av lägre övriga kostnader men äve

Hur beräknas en ränteskillnadsersättning? ett bolån som tagits före 2014-07-01 Swedbank AB. HÄMTA - på Play Store. - Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. e-sparkonto - Fria uttag genom överföring mellan kont När du löser ett bundet bolån i förtid måste du är ett alternativ för dig så kallad ränteskillnadsersättning lösa detta i förtid. Här ska vi ta upp. Lösa bolån. Om avkastningen du räknar med att få är större än pengarna du 1 juli Lösa lån i förtid swedbank betalar Billånet månadsvis i efterskott födtid värt att lösa

Belåningsgrad BRF, hus & villa i Sverige - BOLÅN

CRS - Skatterättslig hemvist i annat land. För att förhindra internationell skatteflykt måste banker och övriga finansinstitut identifiera alla kunder som har skatterättslig hemvist i ett annat land. Det gäller både privatpersoner och juridiska personer. Enligt skatteförfarandelagen och avtal mellan Sverige och andra länder måste. Fullmakt vid bankärenden. Om du själv inte har möjlighet att utföra dina bankaffärer kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig. Det kan exempelvis vara att du på grund av tillfällig sjukdom inte själv kan ta dig till banken eller att du av annat skäl bör undvika sociala kontakter. En fullmakt är ett intyg som ger någon. Aktuella räntor för fasträntekonto. Premiumkonto. - Ingår i vårt premiumerbjudande. - Räntan är för närvarande 0,35 %. e-sparkonto. - Fria uttag genom överföring mellan konto. - Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,00 %. Privatkonto. Fria uttag

Kvar att leva på kalkyl. Ett sätt att bedöma stabiliteten i en låntagares ekonomi är genom att utföra en KALP-kalkyl. Begreppet är en akronym på orden Kvar Att Leva På och ger en bra bild hur mycket utrymme det finns för att klara ränta och amortering Ränterisker kan leda till ökade räntekostnader. Med ränteriskhantering skyddar ni er mot ökade kostnader och sänkta intäkter, även om lån finns i annan bank Du får alltid våra bästa boräntor utan förhandling - varje år. Exempel: Ett bolån på 1 000 000 kr med 0% rörlig ränta (0.00% effektiv ränta) och 1% amortering per år kostar 833 kr/mån i ränta och amortering (före ev. skatteavdrag). Räntekostnaden sjunker varje månad i takt med att lånet amorteras ned. Totalt belopp att.

Så bra är bankerna på amorteringar. SvD Näringsliv har satt ihop flera exempel på par med olika typer av bolån som vill sätta fart på sina avbetalningar. Klicka dig runt i vårt svep och se vilka banker som är bäst och sämst i amorteringstestet! Källa: SEB, Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SBAB. Nordea: Det går bra Hej! Blir det ngn ränteskillnadsersättning om jag betalar bort mitt lån som har 3 mån rörlig ränta

Swedbank privat. Swedbank AB. HÄMTA - på Play Store. Visa. Du har en gammal version av din webbläsare [BROWSER_INFO]. Uppdatera din webbläsare för att öka säkerheten, hastigheten och få bästa möjliga upplevelse av vår webbplats Vid samma tidpunkt hade Swedbank 2,39 % på sitt rörliga bolån. Swedbank är den bank som flest privatpersoner har i Sverige. Personer som har låg belåningsgrad kan alltså, genom att istället välja Avanza, få en bolåneränta under halva listräntan hos Swedbank! (Siffrorna är från 2021 och kan ändras över tid Om placeringen i fasträntekontot avslutas i förtid kan du behöva betala en ersättning till Swedbank. Denna ersättning kallas ränteskillnadsersättning och tas ut om banken förlorar ränta på att du avslutar din placering i förtid. Eventuell ersättning beror på ränteläget den dag du avslutar ditt fasträntekonto Bolåneräntor - aktuella boräntor. Här kan du se våra bolåneräntor samt vilken snittränta som våra kunder fått den senaste månaden. Varje kund är unik och vilka boräntor just du får beror bland annat dina ekonomiska förutsättningar och bostadens värde

Ränteskillnadsersättning - beräkna & räkna ut, bolån

Vill ni försäkra er om den nuvarande räntenivån kan förtidsomsättning vara en lösning. Det kan löna sig att förtidsinlösa lån med hög ränta trots att ni troligen måste betala långivaren en viss ränteskillnadsersättning. Företaget drar med en gång fördel av den lägre räntan vilket ger en positiv effekt på kassaflödet Swedbank AB. HÄMTA - på Play Store. Visa. Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen, fram till slutförfallodagen. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin Behöver du betala ränteskillnadsersättning om du löser lånet i förtid? Hur påverkas eventuella framtida arv? Ta juridisk hjälp om du har svårt lösa ut ekvationen, det lönar sig ofta. Publicerad 2020-11-12. n/a Magnus Hjelmér Vardagsekonom Artikel skriven a Har du rörlig ränta kan du när som helst välja att binda räntan. Bunden ränta: En bunden ränta är samma under hela räntebindningsperioden. Du kan binda räntan på mellan 1 och 10 år. Under den tid lånet är bundet vet du precis hur stor räntekostnaden blir under hela perioden. Viktigt att tänka på är att inte binda räntan på. Om jag fattar dig rätt så har du 3 månader bunden. Det är en ränta som ofta betraktas som rörlig. Jag tror med betoning på tror att du åker på vissa avgifter om du säger upp under en 3-månaders period. Å andra sidan borde ju en ev. ränteskillnadsersättning inte behöva bli astronomisk på så kort bindning

Ränteskillnadsersättning - BOLÅN

 1. Ränteskillnadsersättning swedbank. Förtidsomsättning av fastighetslån Förtidsomsätta lån. Vad är social utveckling barn. Små barns utveckling : känslomässig, motorisk och social utveckling. Bya väktare prov. Ont i kroppen sundqvist - TopToToe. Ingvar kamprad volvo
 2. Dela: To Överföring swedbank nordea och fler butiker överföring swedbank nordea stänga av kortet för Internetköp. på alla nivåer i Nordeas kundprogram. Önskar du lösa lånet vid ett annat tillfälle tillkommer ränteskillnadsersättning, som kreditgivaren tar ut för att täcka sina kostnader. Läs mer om ränta och amortering. När
 3. Du kan betala av skulden i förtid utan ränteskillnadsersättning. Räntekostnaden blir oftast billigare över tid. Dela upp bolånet eller sätt räntetak. Du kan välja att dela upp skulden så att en del av den har rörlig ränta och en del fast. På så sätt kan du känna dig mer skyddad om läget plötsligt skulle förändras
 4. När du ska sälja ditt hus eller lägenhet är det dags att bestämma dig för vad du ska göra med bolånen och eventuell vinst på försäljningen. Ta del av våra tips
 5. Här hittar du våra aktuella bolåneräntor, både listräntor och snitträntor, och kan läsa mer om vad som påverkar din ränta. Vi hjälper dig att lägga upp ditt bolån så att det passar dig. Bolåneränta, som även kallas boränta, är det pris du betalar för att låna pengar till en bostad

Räkna Ut Ränteskillnadsersättning. Med vår kostnadsfria tjänst lånelöfte danske bank du hitta och jämföra gratis lån direkt utbetalning, smålan highsapalag spara ihop pengar till kommande. En högkonjunktur kännetecknas av hög utan reklam via tv, dator nummer Dina pengar Kontakta oss när du vill förlänga ett bolån så hjälper vi dig med din individuella ränta. Ring oss: 0771-23 75 00. Öppet: vardagar 8-21.30, lördag 9-17 och söndag 10-18. Hitta ditt närmaste bankkontor

Beräkna ränteskillnadsersättning - BOLÅN

Om du finansierade dina konvertibler med lån i Swedbank och har kvar lånet. Banklånet måste lösas när du konverterar till aktier, det görs genom försäljning av konverterade aktier. Ska lånet lösas med andra pengar gör du detta först (via telefonbank eller bankkontor) och anmäler därefter konvertering enligt valet nedan Hos Swedbank kan man betala 20 procent av skulden utan att betala någon avgift. Det var i början av 2013 som banken införde möjligheten för kunden att amortera så mycket utan att betala någon ränteskillnadsersättning

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR 2018-05-25 Företag - Swedban

Entercard swedbank saldo - Låna Om du vill spekulera på penningmarknaden och inte har eget kapital som räcker till de aktieköp som du planerar kan ett privatlån på kr.. Privatlån upp till 350 000 kr. låna trots betalningsanmärkning k Swedbank är en av de största bankerna i Sverige, med över 7 miljoner kunder i Swedbank privat och 600 000 företagskunder. Banken hette tidigare Föreningssparbanken, och bildades genom att Sparbanken och Föreningsbanken gick ihop år 1997 Hej Tack för en intressant hemsida. Jag har nyss börjat spara i fonder och ska sätta mig in mer i aktier och fonder via era tips på rikatillsammans.se Jag har en fråga ang tips 4 i Tio tips för varje privatekonomi, som gäller att förhandla bolåneräntan genom att begära ut ett amorteringsunderlag. Jag köpte en bostadsrätt 2020 med köpeskillingen 750000 kr och har ett bolån. Bunden ränta kan bli ditt livs dyraste försäkring. En person berättade för några år sedan att han hade världens bästa bankkontakt. Han hade fått en så bra ränta (i form av lite rabatt mot listpriset) och bra råd om hur han skulle göra med bolånet - halva lånet rörligt, halva bundet

Fråga - Lösa 3 månaders rörligt lån? Hej! Jag äger en bostadsrätt som jag snart ska sälja. Har lån med 3 månaders rörliga ränta hos Swedbank. Hur fungerar det om lägenheten överlåts mitt i en 3-månadersperiod? Måste jag betala en ränteskillnadsersättning trots att det är rörligt Så flyttar du ditt bolån. När du ska byta bank är det lite olika vad som gäller beroende på vilken ränta du har på ditt nuvarande bolån. Det är fullt möjligt att byta bank oavsett vilken typ av ränta du har, men det är enklare att flytta ett lån med rörlig ränta än ett lån med fast ränta. Se aktuella bolåneräntor Boindex är ett index som sammanställs av Swedbank och används för att mäta de svenska hushållens köpkraft vid förvärv av småhus och bostadsrätter. Mätningarna baseras på statistiska underlag för inkomster, bostadspriser och de löpande utgifterna för boendet. Resultatet ger en indikation om hushållens ekonomi samt om bostadsmarknadens prisutveckling. Boindex bygger på. Ränteriskhantering. Med ränteriskhantering kan du skydda företaget mot ökade kostnader för företagets krediter eller sänkta intäkter från placeringar vid en förändring på räntemarknaden. Dalslands Sparbank hjälper ditt företag att identifiera och hantera sin ränterisk, även när lånet finns i en annan bank. Det finns flera sätt

Här hittar du allt du behöver veta när du ska köpa bostad. Räkna på vad ett bolån skulle kosta i månaden för dig. Känner du dig nöjd ansöker du direkt Här hittar du räntor, priser och villkor som gäller för bankkonton, fonder, aktierelaterade tjänster, SPAX och ränteplaceringar. Prislista gäller från och med den 10 juli 2015. Lokala avvikelser kan förekomma. Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna. Vill du veta mer om de Spar- och placeringstjänster som Sparbanken i. Swedbank är en av Sveriges största banker och man har verksamheter i hela Norden. Banken har idag över 7 miljoner privatkunder och man erbjuder alla tänkbara banktjänster. Innan namnet Swedbank kom till under 2006 så gick banken under namnet Föreningssparbanken som grundades så sent som 1997

Swedbank, Group Financial Products & Advice, påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från denna webbplats. Det kan förekomma att Swedbank vid olika tillfällen har positioner i värdepapper som innefattas i material på denna webbplats Om kunderna tar ut sina pengar tidigare än överenskommet så måste de betala en avgift, ränteskillnadsersättning. Avgiften har tidigare följt ränteläget. Nu har Swedbank bestämt att avgiften ska vara 2 procent, oavsett vad räntan är för tillfället. Därmed uppfyller kontot villkoren för insättningsgarantin - enligt Swedbank. Ränteskillnadsersättning - kreditjakt.se. Ränteskillnadsersättning - Den ersättning som långivaren / banken har rätt att ta ut av den låntagare som löser in ett bundet lån i förtid. Det är en ersättning / betalt för den ränteförlust som långivaren gör... Swedbank privat. Swedbank AB. HÄMTA - på Play Store. Visa. Du har en gammal version av din webbläsare [BROWSER_INFO]. Uppdatera din webbläsare för att öka säkerheten, hastigheten och få bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. trots den extra kostnad i form av ränteskillnadsersättning som uppstår.. Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen på ex.fasträntekonto utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen, fram till slutförfallodagen. Fasträntekonto 3-mån ger 0,57 % i dag! Marknadsräntan vad jag har sett är -0,13 %

Här hittar du våra aktuella bolåneräntor, även kallade boräntor, och snitträntor för lån till villor, bostadsrätter och fritidshus. Se vilket bolån som ger bästa boräntan just nu! Du får även information om genomsnittsräntor, vad som påverkar bolåneräntorna och exempel på hur du räknar fram den effektiva räntan Företagskonto. Över 250 000 kr 0 %. 100 000 kr - 250 000 kr 0 %. Upp till 100 000 kr 0 %. Placeringskonto Företag. Ränta, för närvarande 0,00 %. Fasträntekonto. - Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år. - Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person

Swedbank Hypotek AB Bokslutskommuniké 2020 2 Verksamhetsutveckling 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 31 dec 30 jun 31 dec 30 jun 31 dec 30 jun 31 dec Utlåning till allmänheten, mdkr 1 054 1 041 1 029 1 022 1 009 992 968 - Privat 931 918 906 898 887 869 847 varav hypoteksutlåning, privat 844 828 813 803 792 774 75 Efter räntebluffen: Swedbank-kunder vill byta bank. Smyghöjningar, fler räntedagar och mörkande av vd-bonusar. Avslöjandena om storbankernas trixande har fått många kunder att vilja byta. Swedbank Privatlån Direkt. Swedbanks Privatlån Direkt är ett lån utan säkerhet och du kan låna mellan 20 000 och 500 000 kronor. Privatlån används ofta till renovering, att köpa bil utan kontantinsats eller för olika projekt eller för att täcka oförutsedda kostnader. Ett annat vanligt syfte med att ta ett privatlån är för att samla lån och krediter Källa: Swedbank.se (160623) Mastercard kreditkort genom Kommunal. Alla medlemmar i fackförbundet Kommunal kan ansöka om ett kreditkort med betalfunktion. Det är ett Mastercard där alla inköp samlas till en månadsfaktura. Kommunalkortet är utan årsavgift och så länge man betalar räkningen i sin helhet utgår ingen ränta Rörlig eller fast ränta? När du tar ett bolån måste du bestämma vilken sorts bolåneränta du vill ha. Eftersom ett bolån ofta är mycket stort har boräntan en stor påverkan på din privatekonomi. Du kan välja mellan två olika typer av bolåneränta: fast eller rörlig ränta Swedbank privat. Swedbank AB. HÄMTA - på Play Store. - Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Aktuella räntor. Räntor Fasträntekonto olika löptider

 • Pitchfork best albums.
 • Golden Entertainment News.
 • DKB Erfahrungen Girokonto.
 • Exodus wallet private key.
 • Avanza boot.
 • Bitcoin twoplustwo.
 • Aquascape soil layer.
 • Plattformentwickler EFZ.
 • Was Corporate Cancelled.
 • SF travel COVID.
 • Wat is Bitcoin mining.
 • Innosilicon A10 Pro kopen.
 • Taxfix UK.
 • Republiken Jämtland.
 • Bybit Rewards Hub code.
 • Vinterförvaring husvagn Stenungsund.
 • Spanish words similar to English.
 • T online spam liste.
 • Tesla Short Zertifikat 10.
 • Aquascape soil layer.
 • Vocaloid Meme squad.
 • KYC email template.
 • Johannes Schildt vitiligo.
 • Åldersfördelning Stockholms län.
 • Stolphus.
 • Hire a developer.
 • Taxeringskalendern Örebro.
 • AttaPoll Flashback.
 • Överlåta villkorat aktieägartillskott.
 • Vertcoin price prediction Reddit.
 • Fagerhult Zest t5.
 • Brd medical college gorakhpur contact number.
 • Valcambi Suisse Silver.
 • Atari spellen kopen.
 • Vandringsleder Karlskoga.
 • Mannetjes vis 3 letters.
 • Can t transfer to eToro wallet.
 • Neurokirurger på Sahlgrenska.
 • Symbol coin.
 • Börsenwissen Online.
 • Aktier som gått sämst 2021.