Home

Källkritik tidningar

Sign up · Get early access · Join the waitlist · Get Early Acces

 1. utes. Helping you access increased funding from the ESFA to support learners to achieve goal
 2. Meet Singles Over 50 Near You & Make New Friends. Join Free & Find Friendship & Love Today
 3. Källkritik på internet Det som skiljer internet från andra medier är att du inom sekunder efter att man knappat in något har tillgång till hundratusentals sidor med information. Men - man har ofta ingen aning om vem som ligger bakom dem. En stor del av texterna har inget namn längst ned som visar vem som skrivit dem. Ingen myndighet eller någon annan har granskat texternas sanningshalt innan de publicerats
 4. Det som står i tidningar behöver inte alltid vara sant Wikipedias skribenter uppmanas att inte okritiskt citera påståenden från tidningar och andra massmedier , utan att ifrågasätta dess innehåll - att utöva källkritik av journalistiska källor
 5. Källkritik ingår i det centrala innehållet för både svenska och SO och finns i kurs- och ämnesplaner i de allra flesta ämnen. Försök att hitta ett gemensamt tema som passar i två eller flera ämnen
 6. Att utbilda elever i källkritik och att jämföra olika sajters tillförlitlighet är viktiga nycklar. Det görs i svenska skolor. Men i rapporten framkommer att trots att svenska elever är bland dem som tillbringar mest tid på internet hamnar Sverige på undre halvan vad gäller vilka elever som navigerar mest effektivt på internet
 7. Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet. Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan ett original eller en kopia? Hur ny är informationen

Free encrypted documents - Secure online document

 1. Källkritik handlar om att lära sig att skilja sant från falskt, att avgöra vad som är trovärdigt, och att vara medveten om att olika avsändare har olika syften. Det innebär att du själv måste ifrågasätta det du läser. Vem ligger bakom en undersökning som en tidning eller sajt skriver om
 2. Källkritik handlar om att ha en kritisk och medveten inställning till all information som du tar del av i alla former och situationer både på nätet och på andra platser. Vid en källkritisk granskning på nätet har du många möjligheter att göra egna efterforskningar och dra egna slutsatser kring källors trovärdighet och sanningshalt
 3. a medbloggare (ovanstående exempel) anser jag det inte nödvändigt att utveckla dessa eftersom jag instämmer med deras resonemang om källorna gällande att de är pålitliga
 4. maj 26, 2013 Allmänt joakim lamotte, joakim lamotte husby, källkritik tidningar lillalady Jag gjorde ett inlägg igår om att Joakim Lamotte skrivit ett inlägg om att ungdomar i Husby säger att Aftonbladet och Expressen betalar dom för filmer på brinnande bilar
 5. Ådalen 31: en övning i källkritik. 8 augusti, 2012 Joakim Wendell 1 kommentar. Den 14 maj 1931 inträffade en av de mest dramatiska händelserna i Sverige under 1900-talet. De vill sälja så mycket tidningar som möjligt, det är deras levebröd att göra tidningen intressant
 6. Torstendahl, Rolf, Källkritik, metod och vetenskap ingår i Historisk tidskrift (Stockholm), 2005(125):2, s. 209-217. Detta nummer av Historisk tidskrift har källkritik som tema och innehåller därför fler artiklar i ämnet. För fulltext på internet se www.historisktidskrift.se under fliken Tidigare nummer. Kontak
 7. Nya Tider är en veckotidning som grundades 2012 av tidigare medarbetare på Nationell Idag, husorgan för det etnonationalistiska och nazistvänliga partiet Nationaldemokraterna. Nya Tider leds av Vávra Suk, med bakgrund i Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna. Tidningen har en högerextrem och Kremlvänlig linje

Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik. Syfte: Att lära sig att jämföra källor och att pröva deras tillförlitlighet. Övning 1: Granska en text källkritiskt. Tidsåtgång: ca 30 min Förberedelse: Kopiera upp och dela ut texten som ska granskas. Texten finns i kopieringsunderlaget här: Kopieringsunderlag: Vad i medierna kan man lita på Källkritik är en vetenskaplig metod som är kraftfull för såväl historieforskare, journalister och dig som internetanvändare. Det är upp till dig själv att slutgiltigt avgöra en källas trovärdighet, och som hjälp på vägen finns det steg och frågor att resonera kring Källkritikbyrån är ett nystartat projekt för att hjälpa människor att bli självsäkra och medvetna nätanvändare. Här hittar du inspiration och kunskap om källkritik på nätet och vilka det är som luras på den svenska fejkarenan. Vi kommer att systematiskt granska falska påståenden på nätet och föra vidare kunskapen vi har till allmänheten När vi läser om samhället behövs källkritik för att vi ska veta att det vi studerar är sant. När vi läser om historiska företeelser är det ytterst viktigt att källkritiken förhindrar.

Personalise Learning · Improve Outcomes · Training for Staf

 1. Karin Berg, gymnasielärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg funderar över källkritik med anledning av källkritikens dag den 13e mars. Källkritikens dag: Fem tips för bra faktakoll på nätet. Bland unga är sociala medier en viktigare nyhetskälla än både tidningar, radio och tv
 2. Källkritik på nätet. Förr i tiden användes källkritik för att granska innehållet i exempelvis böcker och tidningar. Att få information gick långsammare än (20 av 142 ord) Algoritmer och filterbubblor. En algoritm är en instruktion i ett datorprogram
 3. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen , för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda , eller har förändrats genom muntlig berättartradition , och vilka som är sannolika
 4. Tidningen Bamse och källkritik har precis släppts till försäljning till specialpris för bibliotek och skolor. Du beställer den snabbt och enkelt via vår serieshop här. OBS! Upplagan är begränsad så vänta inte för länge med din beställning
 5. FAKTA OM KÄLLKRITIK . Vad är en källa? Det är något man kan få information från tex en bok eller en internetsida.Det kan också vara en person som berättar något.. Tidningar eller broschyrer är också källor med information.. Det är genom en källa som vi hämtar information om något
 6. Företrädare för svensk Lokalmedia skriver i NT den 8 februari att källkritik bör bli ett eget ämne i skolan redan i lågstadiet eftersom det i förlängningen handlar om rikets säkerhet
 7. Här är en kort övning i källkritik. Läs den här korta texten och tänk att du läser den på en sajt, som till exempel Flashback, eller i en tidning. På ett par ställen finns det anledning att tänka till och ha ett vaksamt öga

Med projektet #Källklart vill vi ge en inblick i hur vi på Gotlands Media jobbar för att säkerställa att allt vi publicerar i våra tidningar och på nätet är granskat, underbyggt och sant. Källkritik är viktigare än någonsin Exempelvis är det många nyanlända som läser Metro som sin första svenska tidning, så för oss finns det en demokratitanke i att lyfta källkritik-frågan. Det är folkbildande, helt enkelt. Källkritikens dag kommer att pågå på nätet under hela dagen, med aktiviteter för att uppmärksamma vikten av källkritiskt tänkande på nätet

tidningen Lyckoslanten; 2. Källkritik. Källkritik handlar bland annat om att ta reda på vem som är avsändare till en källa. Varför är det viktigt? Jo, för om du vet vem som är avsändare kan du lättare tolka och förstå det du ser, hör eller läser Prenumerera på Forskning & Framsteg! Tidskriften med faktakollade och ögonöppnande reportage och vetenskapsnyheter utkommer med 10 nummer per år. Prenumerera. Forskarna har även undersökt i vilken grad ungdomarna kunnat identifiera vem som står bakom informationen och hur bra de har kunnat argumentera för sin sak Källkritik-test Du ser ett klipp på youtube om att det finns ett spöke i simhallen som du brukar gå till - det verkar helt otroligt. Vad gör du? Du får ett mejl där det står att en avlägsen släkting till dig är prins i ett land långt borta. Han vill ge dig en del av sin förmögenhet. Allt du behöve Vilka tidningar finns där du bor? Vem arbetar på en tidning? Hur är en tidning uppbyggd? Vad är källkritik? Innehåll Mål för området. Du ska:-Känna till och kunna förklara olika begrepp som har med tidningar och nyheter att göra. -Veta vilka olika.

Utebliven tidning Ny padelanläggning med konferens- och spafaciliteter Projektering och förberedelser för en ny premiumpadelanläggning i Björlanda är just nu i full gång Vi kommer att arbeta med myter, skrönor, källkritik, tidningar och hur bilder kan påverka en text i till exempel en dagstidning Läs det senaste om Källkritik, alla nyheter och reportage finns här på www.kt.se Illustrerad vetenskap: Illustrerad vetenskap enligt mig är trovärdig. Anledningen till det är för att det är en känd tidning som pratar om vetenskap. Det finns vissa nackdelar dock. Ett är att han/hon som har skrivit sidan har inte gett ut ett namn och visar inte källorna som han/hon använt. Men när man tänker på sake

Vi har i klassen arbetat med källkritik. Vad kan man lita och inte lita på av allt som vi läser i tidningar och på internet. Vad får man göra/säga/skriva och inte på nätet. Vi har pratat om så kallad netikett. Vi började med att titta och diskutera kring barnkonvention och vilka rättigheter man har. De Dold marknadsföring - När en produkt eller tjänst marknadsförs i medier - vare sig det handlar om tv, radio, tidningar eller sociala medier - måste det framgå att det just handlar om en annons. Marknadsföringslagen anger att annonseringen måste vara tydligt, det ska direkt presenteras som en annons. Exempel på dold marknadsföring är sponsrade blogginläg Medier och källkritik Introduktion Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website

Men det visade sig att vi i det här fallet hade helt olika syn på källkritik. I intervjusituationer har jag märkt att postsovjetiska människor ofta är imponerade av en viss slags gester, av säkerhet och inte minst av vältalighet Källkritik är viktigt för att det ger varje individ rätten och samtidigt skyldigheten att ta reda på om det som sägs och sprids verkligen stämmer. Vi har alla ett ansvar att ifrågasätta information som känns tvivelaktig även om det kan kännas jobbigt, för att undvika att falsk information får fäste och sprids i vårt samhälle Checklista för källkritik Vem har gjort källan (webbplats, bok, tidning m.m.)? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som kan ämnet? Är det någon du litar på? Varför är källan gjord? För att informera om något Få obegränsad tillgång till mer än 500 nummer av populära tidningar, som du kan dela med hela familjen. Håll koll på svensk historia! Beställ vårt fullmatade nyhetsbrev så får du intressanta artiklar om Sveriges historia med e-post varje vecka

Digital cognitive assessment - Identify learning needs faste

 1. Hur kan barn lära sig källkritik av Bamse? Chefredaktören Charlotta Borelius och forskaren Elza Dunkels berättar om ett projekt som resulterade i två avsnitt om källkritik i tidningen Bamse. Kjell Eriksson träffar också folkbildaren Per Grankvist som pratar om lögner och filterbubblor. Reportern Josefiné Nettelbladt undersöker hur olika personer ser på en och samma bild
 2. g baserad på vem som står bakom en text, vilket syftet med texten är och vad som egentligen står i texten
 3. En artikel är en del av tidskrift eller tidning. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras
 4. Tidningen grundades av rikskanslern Axel Oxenstierna och användes för att föra ut statliga propagandabudskap i stormaktstidens Sverige. På den tiden samlades nyheter in via de lokala postmästarna och fördes vidare till högste postmästaren i Stockholm, som i sin tur sorterade och satte samman nyheterna i tidningen
 5. Nyhetsmaskinen. Sök- och källkritisk verktygslåda. Länkspecial: digital källkritik. Fyra satt att lasa tidningen. Media Smart. Inspirerande gratismaterial
 6. Källkritik-test Du ser ett klipp på youtube om att det finns ett spöke i simhallen som du brukar gå till - det verkar helt otroligt. tidning om den falska nyheten. Just det. Man ska inte tro allt man ser och hör. Jag är hemskt lessen att jag blev avslöjad, chefen
 7. Läs det senaste om Källkritik, alla nyheter och reportage finns här på www.provinstidningen.se

Innehållet i tidningen är bland annat tips om internet och ett källkritik-test. Även om tidningen riktar sig mot barn tror Elza Dunkels att man kan slå två flugor i en smäll när. Som avslutning på texten konstaterar tidningen att källkritik använts i det svenska språket åtminstone sedan 1889. Källtillit, däremot, dök upp först 2018. Olof Sundin, professor i i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds Universitet, var en av de allra första som använde ordet Källkoll. Källkritik på nätet med viralgranskarna Åsa Larsson och Jack Werner. • Grundskola 7-9 • Information och media, Informationssökning och källkritik, Internet och digitala medie Källkritik med Källspanarna består av de två handböckerna Källkritik med Källspanarna F-3 och Källkritik med Källspanarna 4-6. Handböckerna innehåller färdiga lektionsförslag med tillhörande kopieringsunderlag. Det finns en progression från förskoleklassen till och med årskurs 6. Målet är att i enlighet med kursplanerna i de olika ämnena öva den källkritiska förmågan Vetenskapligt skrivande / Källkritik och källhänvisningar; Tidningar och tidskrifter; Birgittaskolans gymnasium; Birgittaskolans SFI - Utbildning i svenska för invandrare; Birgittaskolans vuxenutbildning; Yrkeshögskola - Vårdadministratör; Kontakta oss. Skicka e-post till Kontakt Linköping

Over 50s Friendships & Dating - Dating Site For Singles 50

Följande tidningar blir tillgängliga efter kl 11.00 när du läser dem hemifrån: Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Strömstads Tidning, Bohusläningen, Ttela Library Pressdispla Startsidan - De senaste nyheterna på dt.se - Lokala nyheter levererat av Bonnier News Local

Källkritik för alla åldrar - BiblioteksbladetTülays IKT-sida: Tangentbordsträning

På följande länkar kan du läsa mer om källkritik: Källkritik för gymnasieskolan Snope - Moderna vandringssägner analyseras MiK för mig - medie- och informationskunnande Lär dig mer om källkritik på interne

1) Vad är en källa? a) Något som ger information b) Något som alltid är sant c) Något som alltid är falskt 2) Vad är källkritik? a) Att inte tro på information b) Att fundera över om information stämmer c) Att källan är berömd 3) Vilket av alternativen beskriver en förstahandskälla Mycket till källkritik. Jag minns hur mycket källkritik som krävdes i skolan, tidningar och nyheter var helt godtagliga källor enligt min biologi/naturkunskapslärare. JohanSten, Fårjägare 2021-05-29 15:56 | #1 Vi i min generation, och äldre, minns den berömda meningen ur statsminister Per Albin Hanssons beredskapstal han höll den 27 augusti 1939, det vill säga dagarna innan kriget bröt ut. Sanningshalten i talet har diskuterats. Sveriges militära beredskap var allt annat än god. Om Tyskland hade attackerat hade möjligheterna att försvara sig varit små. Det anses [ Om källkritik, internet och plagiat - hur man värderar information : Hur man värderar information? Om Källkritik, fusk och plagiat Genom böcker, tidningar och webbsidor kan vi skaffa oss mycket information till skolarbetet. När det gäller information som hämtas från internet är det särskilt viktigt att kritiskt granska vad man funnit

» Källkritik - Mediekompas

Massmedier : I detta program lär vi oss om massmediers framväxt genom tiderna. Vi ser på massmedier genom ett historiskt perspektiv och tar upp viktiga punkter som har förändrat synen på massmedier och hur de har förändrat samhällen. Vi går igenom vad som är definitionen av ett massmedium. Vad har massmedier för roll i vårt samhälle Mikael Carlson, nyhetschef, allmänreporter och ansvarig utgivare på Gotlands Tidningar berättar om hur han jobbar med källkritik. Läs mer på..

Wikipedia:Källkritik av journalistiska källor - Wikipedi

Vad kul att du valt att bli prenumerant på Strömstads tidning. Följ de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde. Det här är en upattad funktion som gör att du får ut så mycket som möjligt av din prenumeration Tidningar. Här finns information om tidningar och tidskrifter. Tidningar och tidskrifter I biblioteket kan du läsa både dagstidningar och tidskrifter, bl a Sydsvenska Dagbladet, 8 sidor och Illustrerad vetenskap Källkritik; Tidningar och tidskrifter; Utbildning; Hitta direkt. Terminer, lov och studiedagar. Digitalt verktyg till alla elever. Jämför gymnasieskolor. Lämna synpunkt. Så hanterar vi dina personuppgifter (dataskyddsförordningen) För dig som ska börja gymnasiet

Meningen med livet - Biblioteken i Mölndal

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

Tidningar. Sågbäcksgymnasiets bibliotek prenumererar på följande tidskrifter under detta år. Länkarna öppnas i nytt fönster Det var på lördagens morgon kvinnan hittades och Kongahällavägen vid rondellen Lillebyvägen/Nya Älvegårdsvägen samt vid Lilleby Bäckedalsväg fick snabbt stängas av. Ingen trafik fick passera, varken bilar, bussar eller cykel- och gångtrafikanter. Klockan 14:20 sattes trafiken igång igen efter att kvinnan tagits omhand och teknikerna gjort sitt. Det är ännu för tidigt att säga. 2019-jan-27 - Här har vi samlat länkar till handfasta verktyg, inspirerande videos och intressant merläsning om källkritik på nätet Tidningar Dagens nyheter. Genom DN Skola kan du läsa DN.se vardagar klockan 08:00-17:00. Du behöver registrera dig på DN Skola.Du skriver in din EDU-adress och väljer Oscarsgymnasiet. Du får ett mejl med information och en länk

Tuffa tider för källkritik - Torslanda-Öckerötidningen

Källkritik - Internetstiftelse

Nedan följer en introduktionskurs i källkritik gjord av Jakob Björkengren. Kursen är i tre delar och varje del är ca 10 minuter lång. Innehållet är mycket lättförståelig och ger kärnfull information om det som är viktigast i ett källkritiskt förhållningssätt Källkritik. Var kritisk och granska all information med tre snabba frågor: VAD är det för typ av text? Informationstext Informera - påverka - underhålla - sälja; Böcker, tidskrifter och tidningar har oftast granskats och har tydliga kontaktuppgifter. Webbsidor kan vara lite lurigare. Kan du svara ja på de flesta av frågorna. Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Här får du och dina kollegor material om källkritik och nyhetsvärdering i gymnasieskolan Källkritik. Publicerad den april 10, 2013 av klarasprojekt. 0. Detta är ett urval av våra mest använda källor som vi har använt, vid Institutionen för Neurovetenskap på Karolinska Institutet och arbetat som medicinjournalist för ett flertal tidningar Arbetsområde Astronomi, deluppgift källkritik. Precis som i flera andra ämnen ska du inom fysiken kunna: internet och sociala medier gjorde intåg i våra hem samt redogjorde för skillnaden mellan papperstidning och digital tidning vad gäller granskning med mera

Nelly Rapp och anden i flaskan - Biblioteken i Mölndal

Därför ska du bry dig om källkritik Internetkunska

10 källkritiska övningar. Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien För att enkelt kunna överblicka vilka mål och syfte som berör källkritik i grundskolans läroplan gjorde vi en enkel sammanställning som kanske kan vara av intresse för några. Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier The Guardian rapporterar på ett brett plan om nyheter, nöje och sport. Politiskt sett varit en tidning på vänsterkanten, där Aftonbladet kan ses som den svenska motsvarigheten. Inte minst på ledarsidorna tar de ställning för Labour-partiet

Till exempel rapporterade svenska medier sällan om tsunamis före tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 (karta och fakta) då tusentals svenskar blev berörda, men efter det har alltmer rapporterats, oavsett om det är långt bort.På samma sätt har sannolikt en amerikansk händelse större nyhetsvärde än om samma sak sker i Turkiet, trots att USA ligger längre bort på kartan Källkritik är att noggrant granska texter, bilder och andra källor. Historia 7-9 › Vad är historia? › Källor och källkritik. brev, dagböcker, tidningar och inskriptioner på till exempel runstenar. • En källa måste granskas kritiskt för att vi ska kunna avgöra om den är trovärdig Källkritik borde vara ett eget ämne i grundskolan, för vår framtids skull. Den generation som växer upp idag är konstant utsatt för den digitala revolutionens baksidor Marie Johansson Flyckt, ansvarig utgivare Hallpressen, Mikael Sönne, chefredaktör Västerviks-Tidningen

Aldrig förr har vi haft tillgång till så mycket information och aldrig förr har därför vikten av källkritik varit större. I en värld där nyheter uppdateras och förmedlas i realtid och där tiden för eftertanke mellan händelse och rapportering krympt till sekunder; där ställs höga krav på alla oss medborgare att värdera och bedöma trovärdighet, äkthet och syfte bakom. Källkritik handlar bland annat om att ta reda på vem som är avsändare till en källa. Varför är det viktigt? på stora tidningar och tv- och radiokanaler. Du kan läsa, titta, lyssna och arbeta med dem utan att dubbelkolla fakta eller fundera kring avsändarens syfte

Källkritik Det är viktigt att granska all information no ga. Här finns tips på vad du ska tänka på: Att värdera webbplatser själv - Manual från Länkskafferie I Medieborgarpodden diskuteras ämnen som källkritik, konspirationsteorier, algoritmer och digitala fotspår. Här får du veta mer om medie- och informationskunnighet, MIK. Lyssna MIK Sveriges kunskapsbank I en tid av ökad polarisering och falska nyheter är det viktigt att seriösa och anrika tidningar som UNT föregår med gott exempel, Håller helt med om vikten av källkritik Källkritik gör att vi inte blint accepterar det som beslutsfattare säger eller som trycks i media. Vi har alla ett ansvar att reflektera över och utvärdera de sanningar vi matas med. Detta gäller mer än någonsin i den informationsålder vi lever i, där vi överöses av uppgifter och data på en daglig basis Notis i tidningen Västernorrlands Allehanda 15 maj 1931. Föregående inlägg Ådalen 31: en övning i källkritik Nästa inlägg 2. Utdrag ur riksdagens protokoll. Lämna ett svar Avbryt svar. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

Nu kommer Källkritik För några år sedan var jag en av författarna i anto Kritiskt tänkande: i teori och praktik (Studentlitteratur, 2016). En annan var Torsten Thurén, docent i journalistik och fil.lic. i historia, i många år verksam vid JMK Här finner du exempel på hur källkritik kan se ut. Fråga: Är fett farligt? Länkträffar En tidning som väldigt kort ger svar på frågan. Inget djup. Finns hänvisningar till andra svar och artiklar. Tidningen vill nog ha nya prenumeranter. Pålitlighet: Mycket lå

Källkritik på nätet - så funkar det - Internetstiftelse

Källkritik Konflikter ida

Journalisterna på tidningen Metro har på senare tid uppmärksammats för sitt arbete med källkritik på nätet. Missa därför inte UR´s nya serie Källkritik. I serien Källkritik hänger UR på Viralgranskarna Åsa och Emelie i deras jakt efter falska identiteter, nättroll och fejkade bilder Skit tidning och källkritik Vi (eller snarare Robban) har prenumererat på tidningen Norra Skåne under väldigt många år. Varför vet jag egentligen för det är verkligen en riktig skit tidning som inte på något sätt är värd sitt hutlöst höga pris Ungerska statsmedier (tidningar, radio, TV) har instruerats att de måste ha tillåtelse uppifrån om de ska rapportera om Greta Thunberg och om EU-politik, och rapportering om stora organisationer som.. Källkritik. Det är viktigt att kunna granska och värdera information. Det gäller i alla tänkbara sammanhang, vare sig du tar del av ett inlägg i sociala medier, läser nyhetsartiklar eller söker vetenskapliga artiklar för din uppsats Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Här kan du hitta lektionstips, övningar och nutidstest inom demokrati, källkritik och mediekunskap. Allt innehåll är kopplat till läroplanen

källkritik tidningar Lilla Lad

- Vi skulle lära oss hur källkritik fungerar och se om vi kunde få in annonsen i tidningen, säger Marcus Andersson, elev vid Spångbergsgymnasiet. Vad tänkte du när media och tidningar. Källkritik genomsyrar alla ämnen och undervisningen sker både i större projekt och i spontana diskussioner. - Det märks verkligen att eleverna har arbetat med källkritik på mellanstadiet. När de kommer hit och börjar sjuan vet de flesta vad det innebär Amerikanska presidentvalet, Källkritik och andra föreläsningar Sommaren är slut, skolan börjar och en ny spännande termin väntar med Filmpedagogerna. Det har varit en intressant sommar med Brexit, ett nationalistiskt Almedalen samt att man i USA valt fram de två stora partiernas presidentkandidater

Tülays IKT-sida: Skriva e-vykortMats Ahlsén - FörfattarcentrumBamse lär barn att vara mer källkritiska – Bamse

Källkritik. Varje övning innebär att du ska ta ställning till ett antal alternativ. Efter en vecka dök det upp en notis i en del tidningar om att mordet nu varuppklarat. Vilka källkritiska påståenden stämmer in på berättelsen? A. B. C. A 2014 lanserade Jack Werner tillsammans med två kollegor satsningen Viralgranskaren på tidningen Metro, som belönades med Stora journalistpriset. Han är programledare för SR-podden Creepypodden, och har skrivit böckerna Creepypasta - spökhistorier från internet och Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå Efter att begrepp som desinformation, faktaresistens och näthat fått fäste har vi insett att samhällsutvecklingen och digitaliseringen inte bara skapat fantastiska möjligheter utan också. Tidningar och tidskrifter är bra källor om du letar efter aktuell information eller om du behöver fördjupad information inom ett särskilt ämne. Vasagymnasiet prenumererar på ett 40-tal tidskrifter i olika ämnen samt Arboga tidning En tidning består av många olika delar och varierat innehåll. Annonser är en stor del av en tidning men ska vi köpa eller sälja något finns det fler ställen att söka på än i tidningarna Om du deltar i dem kan du vinna priser samt bli publicerad på vår webb och i våra tidningar. Så håll koll på den här sidan om du vill bli Minireporter! Om ni som klass eller fritidshem vill delta lite extra i Reporterskolan så kontakta vår journalist Anna Hultberg på anna@minibladet.se

 • Johannesburg crime.
 • DHL gogreen korting.
 • Let me go animation meme.
 • Hållbara bolag 2020 rapport.
 • Vitamin Well refresh.
 • Hitta.se karta.
 • GitHub Insights Enterprise.
 • CFD Termingeschäft.
 • Day trading Switzerland.
 • Privatkonto Österreich.
 • ING business Card opzeggen.
 • How to mine Bitcoin on Android.
 • ICL Group St Louis.
 • How to calculate Cronbach alpha by hand PDF.
 • Reisefradrag.
 • Blockfi Flashback.
 • Ranking excel formel.
 • AML training course online.
 • Crypto investment Google sheet.
 • Free $50 Pokies No deposit sign up bonus 2021.
 • EToro hedging.
 • Stena Line bokning.
 • Restaurang till salu boden.
 • FOREX öppettider Arlanda.
 • Crowdfunding Fonds.
 • Hyra stuga Kinnekulle.
 • Scotiabank Bahamas Distressed Properties 2021.
 • What does marathon patent group do.
 • Delta vs Blockfolio 2021.
 • Tullefallet.
 • Bitcoin hack tool free download.
 • Wealthfront to Schwab.
 • Köpa hittegods.
 • U verksamhet miljöbalken.
 • Fundraising questions for board members.
 • EV/EBITDA vs P/E.
 • Watch news.
 • Keep track of movies watched.
 • Asiatiska aktier.
 • Rydcars Flashback.
 • How to use JStock.