Home

Matarfond avgifter

Request our free information package for new authors now! We look for authors with potential. You can publish your book with us Made from the fruiting body of the mushroom. Bio-degradable packaging and free delivery. 100% organic Lions Mane mushroom extract. The Smart Mushroom Sveriges mest populära nätmäklare Avanza har ett antal egna fonder i sitt utbud som är av typen matarfond. Fonderna ger bred exponering till låga avgifter och har således blivit populära att inkludera i portföljen bland många svenska privatsparare. Utöver de egna fonderna finns förstås också andra matarfonder att handla hos mäklaren Det framgår av ett pressmeddelande. Nya Avanza Global har en förvaltningsavgift på 0,05 procent och en årsavgift på 0,1 procent. Det är en så kallad matarfond som investerar minst 85 procent av sitt kapital i den globala indexfonden Amundi Index MSCI Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift (%) 1,88 (matarfondens förvaltningsprovi- sion är 1,85 % p.a.). Mottagarfonden har ingen förvaltningsprovision. De to- tala kostnaderna för matarfonden och mottagarfonden är cirka 1,85 % p.a. Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift (%

Fondavgiften är ingenting som du betalar för vid sidan av. Istället så dras 1/365-del av avgiften automatiskt ur från fonden varje dag, innan fondens andelskurs beräknas. Så när du tittar på fondens historiska avkastning är avgiften redan inkluderad Skandia Global Exponering A - 0,30%. SPP Aktiefond Global A - 0,34%. Swedbank Robur Access Global - 0,34%. Bästa globalfonden med låg avgift är Avanza Global, vilken är en passivt förvaltad indexnära fond med underliggande tillgångar i drygt 1500 värdepapper spridda över flera marknader Vi har fokuserat på att hitta fonder som enligt forskning ger bäst avkastning. Det innebär fokus på låg avgift, passiv förvaltning, global spridning och en mix med olika typer av fonder. De bästa globalfonderna med låg avgift är Avanza Global (0,10% avgift) och Länsförsäkringar Global Indexnära (0,22% i avgift) Avgifter. Om avgifterna som anges här på webbplatsen avviker från de avgifter som anges i förordningen gäller avgifterna i förordningen. Prenumerera; Dela sida

UK Number Plate Supplier - Buy Private Registration

Andelsklasserna får vara förenade med villkor för utdelning, avgifter, lägsta teckningsbelopp och valuta. Även andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra lika rätt till utdelning (4 kap. 10 § lagen om värdepappersfonder och 12 kap. 5 § LAIF) Exempel: Om aktier förväntas avkasta 4% per år i framtiden och inflationen är 2% så blir det bara 2% överavkastning kvar till dig. Då vill du inte sitta och betala 1,5% i fondavgift varje år. Vilket skulle innebära 0,5% avkastning till dig själv. Därför är det många som gillar billiga globalfonder med 0,30% i avgift Avanza Global och avgiften på 0.1 %. En annan tumregel jag brukar ha är att i princip aldrig betala mer än 0.4 % procent i årlig avgift för en fond. Det finns undantag som bekräftar regeln, men i det här fallet behövs det inte eftersom fonden har en avgift om 0.1 %. Det är riktigt bra Avanza Emerging Markets är en matarfond som placerar sina medel i Mottagarfondföretaget Amundi Index MSCI Emerging Markets (Mottagarfondföretaget). Fondens medel ska placeras till minst 85 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfondföretagets andelsklass I13SK som är denominerad i SEK. 15 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden

Avanza Global - en genomgång av Avanzas Globalfond

Detta gäller också om fondbestämmelserna för en matarfond ska ändras så att fondens medel får placeras i en annan mottagarfond, på grund av att den tidigare mottagarfonden har upplösts. * En matarfond är en värdepappersfond som har minst 85 procent av sin fondförmögenhet placerad i en annan värdepappersfond eller en utländsk UCITS-fond avanza globalfond Är Avanzas globalfond en matarfond? Så här skriver Avanza själva om vad detta innebär: Genom att Avanza Global är en s.k. matarfond som investerar i den globala indexfonden Amundi Index MSCI World (som i sin tur följer indexet MSCI World Index) kan vi hålla nere alla kostnader och avgifter. Vårt samarbete med Amundi gör det möjligt att erbjuda en så pass billig. penningmarknadsfonder följs och att avgifter ska kunna tas ut för Finans-inspektionens prövning av ärenden och verksamhet enligt förordningen om penningmarknadsfonder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 juli 2018 Låga avgifter men är en sk matarfond, bör jag satsa på Avanza zero eller någon annan globalfond istället för mitt långsiktiga sparande (7-10 år)? Jacke77 (Jacke77) 26 November 2020 06:47 #2. Avanza Global är.

Avanza Global beter sig som en global indexfond och dess underliggande placeringar speglar över 1500 värdepapper och marknader som USA, Kanada, Europa och Asien. Fondens är en s.k. matarfond, vilket innebär att den investerar minst 85 % i en annan fond, och målsättningen är att ge andelsägarna en avkastning som överensstämmer med. Alla avgifter är redan avdragna. Värdeutveckling, efter rabatt Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften Den totala avgiften är nämligen bara 0,11 % (varav förvaltningsavgift 0,05 %). Så om du inte har en förkärlek att betala betydligt mer för samma vara så är Avanza Global en självklarhet. Till våra andra fonder Avanza Global är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag

En investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper, ofta kallad för portfölj, som ägs av många människor tillsammans, vilka är andelsägare.Portföljen kan bestå av olika typer av aktie- eller räntebaserade värdepapper. En fondandelsägare är ägare till en del av fondens förmögenhet Avgift enbart på mottagarfondföretagets nivå. Information angående Mottagarfondföretagets avgifter återfinns under rubriken Avgifter hänförliga till Mottagarfondföretaget nedan. Fondens mål och placeringsinriktning . Fonden är en matarfond och omfattas enligt 5 a kap . lagen om värdepappersfonder av särskilda placeringsregler. (Fonden) en matarfond som investerar i Mottagarfondföretaget Espiria - Espiria Defensiv (Mottagarfondföretaget), För fullständiga uppgifter om innehållet i mottagarfondföretagets portfölj och relaterade avgifter, var god se årsberättelsen för mottagarfondföretaget, som finns tillgänglig på www.eastcapital.com. *.

Workshops & webinar · Request free information · Contact us no

 1. Synliga och dolda avgifter kan alltså finnas på alla tre nivåerna. Tyvärr finns även oklarheter i de regler som Pensionsmyndigheten har bestämt för fondbolagen. I Allmänna villkor till samarbetsavtalet står i bilaga B att för fondandelsfonder ska underliggande fonders avgifter medräknas, men det är oklar om Solidar har tolkat detta korrekt och räknat med den tredje nivån fonder
 2. st 85 procent att placera sina tillgångar i Espiria Defensiv (Class B), en delfond i Espiria § 11 Avgifter och ersättning Ingen avgift kommer att utgå ur Fonden för förvaltning, teckning eller inlösen. Närmare information finns
 3. Avanza Global är världens billigaste globalfond med 0,11% i total avgift. Du får riskspridning över 23 marknader och 11 branscher. Fonden passar dig om vill ha den billigaste globalfonden. Genom att investera i Avanza Global för du bra riskspridning via 1500 värdepapper och exponering mot USA, Europa, Japan och Asien
 4. AVGIFTER Engångsavgifter som tas ut innan eller efter du investerar Insättningsavgift: 0 % Uttagsavgift: 0 % Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift: -1,30 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständighete
 5. De avgifter som tas ut enligt denna förordning skall täcka Finansinspektionens kostnader för prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde. Förordning (2004:95). 2 § Denna förordning skall tillämpas om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen
 6. AVGIFTER Engångsavgifter som maximalt kan tas ut före eller efter du investerar: Insättningsavgift Ingen Uttagsavgift Ingen Avgifter som tagits ur fonden under året: Årlig avgift 2016 1,47 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter: Prestationsbaserad avgift Ingen Fondens årsberättelse kommer för varj
 7. Avgifter % Köpavgift: 0,00: Säljavgift: 0,00: Årlig avgift* 1,85: Varav förvaltningsavgift: 1,8

Publish a novel - Publisher for new author

 1. Placeringsinriktning. Fonden är en aktiefond som placerar på marknaderna i Kina, Hongkong och Taiwan. Nordea Kinafond är en så kallad matarfond. Minst 85 % av fondens medel är fortlöpande placerade i Nordea 1 - Chinese Equity Fund som är mottagarfonden. Fondfakta
 2. st 85 procent i mottagarfondföretaget Espiria
 3. st 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Sverige Hållbar, vilket är huvudsakligen svenska aktier, men kan även investera upp till tio procent av fonden

Fonden är en matarfond sedan 1.1.2014. Mörkgröna staplar: fondens årliga avkastning. Ljusa staplar: jämförelseindexets årliga avkastning. I diagrammet har alla fondens kostnader beaktats, men inte eventuella avgifter betalda av placeraren såsom tecknings-, inlösnings- eller handelsavgifter. Historisk avkastning är ingen garanti fö För den facila kostnaden av 595:-/år så placerade Solidar hennes pengar i Solidars fonder. Nu senast i Solidar Flex 100 Plus. Denna fond är en så kallad fond-i-fond (återkommer i ett annat inlägg vad jag tycker om den typen av fonder) som har lagt 99,14% av kapitalet i en så kallad matarfond som de själva äger 07/02/2021 by. Frihetskapitalisten. Är du intresserad av att börja investera i fonder, men osäker på vilka som är bäst för nybörjare? Här är de bästa fonderna för nybörjare 2021. I detta inlägg får du lära dig vad en fond är, vilka fonder som är lämpliga för nybörjare och varför riskspridning är viktigt

Bästa fonder enligt analysföretaget Morningstar. Internationella finanssajten Morningstar analyserar och betygsätter regelbundet fonder över hela värden utifrån kriterier som bland annat avkastning, risk och hållbarhet. De fonder vars resultat de senaste 3 åren, 5 åren och 10 åren har utvärderats och sammanvägts av Moringstar erhåller ett fondbetyg - en så kallad rating - på. [Uppdatering mars 2020: Pga skatteregler är Länsförsäkringar Global Indexnära just nu lite bättre.] För ett par veckor sedan släppte Avanza nyheten att de lanserat en ny rekordbillig global indexfond. Eftersom vi rekommenderar den billigaste globala indexfonden man kan hitta till våra läsare och kunder så är detta en jättestor nyhet för oss Låga avgifter är oerhört viktigt när du sparar långsiktigt — i många fall kan det till och med vara avgörande för din avkastning genom åren — men avgiften kan också vara förrädisk; en låg avgift innebär inte att det inte finns andra avgifter som kan påverka fondens avkastning negativt Avanza Global 2021 är Universums Billigaste Globalfond. En av de smartaste sätten att investera dina pengar på är att välja Avanza Global. Om du aldrig hört talas om den så är det i grund och botten en ny indexfond med fokus på den globala sfären. Bland investerar så har den främst blivit populär på grund av sina låga avgifter.

Shop now at vitalherbs

Vad är en matarfond? 3 min komplett guid

Nu lanserar Avanza en egen tillväxtmarknadsfond (Emerging Markets) med 0,15/0,29% i avgifter. Den fungerar som matarfond till Amundi Index MSCI Emerging Markets och följer MSCI EM Index. Tyngdvikten ligger på Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien och Brasilien, en knapp tredjedel (27%) ligger utanför dessa fem länder 8.3.2000. Fonden är en matarfond sedan 1.1.2014. Mörkgröna staplar: fondens årliga avkastning. Ljusa staplar: jämförelseindexets årliga avkastning. I diagrammet har alla fondens kostnader beaktats, men inte eventuella avgifter betalda av placeraren såsom tecknings-, inlösnings- eller handelsavgifter. Historisk avkastning är ingen. Idag är en spännande dag för oss på Avanza, vi lanserar nämligen världens billigaste globalfond för att ni ska kunna investera globalt på ett enkelt sätt - riktigt billigt dessutom. Vi tog därför tillfället i akt och pratade med Åsa Mindus Söderlund, VD för Avanza Fonder, om Avanza Globals lansering. Åsa - hur känns det BASFAKTA FÖR INVESTERARE . Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam- material

Avanza släpper globalfond med rekordlåg avgift Realtid

 1. Avanza Emerging Markets är en aktiefond, dvs en fond som innehåller aktier. I det här fallet är aktierna främst utgivna av företag i tillväxtmarknader. Företag i Kina, Sydkorea, Taiwan och Indien väger ofta tungt i portföljen
 2. såsom placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Fram till en ändring är beslutad är Fonden bunden att förvaltning ska enligt beskrivningen i denna informationsbroschyr samt prospekt. Underliggande fonderna Coeli Private Equity 2016 AB är ingen matarfond men en fond-i-fond och information om att d
 3. Äntligen kan du investera i tillväxtmarknader till ett oslagbart pris! Med Avanza Emerging Markets gör vi exotiskt fondsparande billigare, bättre och enklare. Genom fonden får du exponering mot stora och medelstora bolag i 24 tillväxtmarknader till en total prislapp på 0,29%. En naturlig fundering är då hur den här fonden passar in i vår befintliga fondfamilj av Avanza Zero och.

Vilka avgifter har fonder? Avanz

Bästa fonder med låg avgift: 12 populära kategorie

20 bästa fonderna med låg avgift 2021 - Parapedi

 1. Avgifter % Köpavgift: 0,00: Säljavgift: 0,00: Årlig avgift* 1,85: Varav förvaltningsavgift: 1,85 *Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. Årlig avgift används bland annat i fondernas faktablad och innehåller samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader. Årlig avgift har ersatt måttet TER
 2. om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen Utfärdad den 7 juni 2018 Regeringen föreskriver att 3, 5 a och 5 d §§ och bilagan till förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse
 3. Big Red Cats håller till mitt i de legendariska Klippiga bergen, i Rossland, BC. Ett rent paradis för puderälskaren. Med över 19 300 hektar terräng och 8 berg erbjuds en fantastisk terräng och en av världens grymmaste trädskidåkning. Dera
 4. Over 50,000,000 private car number plates available. Easy to search and buy today. Lowest Price From £92 On the UK's Biggest Range of Plates. Secure Ordering & Financ
 5. matarfond till en alternativ investeringsfond samt information om var de underliggande fonderna är etablerade om fonden är en fond-i-fond. Avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare
 6. 17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap. 6 §, Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna lag och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131
 7. avgifter för KIL nedan Tillstånd att bedriva verksamhet som förvaringsinstitut 9 § 1 mom. 5 300 : 7 (39) 15.3.2016 FIVA 2/00.04.01/2016 Beslut om ändring av stadgarna för en matarfond i anslutning till målfondens avveckling 115 f § 1 100 Beslut om ändring av stadgarna för en matarfond i anslutning til

Avgifter Finansinspektione

Sveriges mest populära sparplattformar väljer att genomföra exklusiva fondlanseringar via så kallade matarfonder för att kringå kontraheringsplikten. De rundar därmed ett förbud att neka en fondsparare att köpa fondandelar i den populära underliggande fonden. Skicklig marknadsföring men knappast med långsiktig kundnytta i fokus Matarfond: En fond-i-fond som investerar minst 85% i en annan enskild fond. Exempelvis Avanza Global Begagnade pensions- och kapitalförsäkringar som sägs ge god avkastning till låg risk, medan andra hävdar att avgifter äter upp för mycket. Termin Matarfond Mottagarfond. East Capital Rysslandsfonden Från och med den 1 oktober kommer inga avgifter att tas ur fonderna utan samtliga avgifter kommer att bäras förvaltningsbolaget

Vad är värdepappersfonder och specialfonder? Rättslig

Skandia Idéer för Livet har inriktningen nordiska aktier. Fonden är en matarfond som placerar i i mottagarfonden Skandia Norden ochhar exponering mot danska, finska, norska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsbolagen. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationell 10. avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare, Se avsnitt 4.11 Ersättning och kostnader samt begreppen emittentkostnader och rörelsekostnader i Villkor för vinstandelslån (se bl.a. avsnitt 6 i lånevillkoren samt definitione Fondbolaget får inte ta ut några avgifter för teckning eller inlösen i anslutning till investeringar som en matarfond eller ett fondföretag som är matarfond gör i andelar i den mottagarfond som fondbolaget förvaltar eller i anslutning till inlösen av andelarna

BOX 16172, SE-103 23 STOCKHOLM NYBROKAJEN 7 TEL +46 8 440 53 80 FAX +46 8 440 53 85 www.lancelot.se LANCELOT CAMELOT A Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Årlig avgift utgör betalning för både matarfonde 10. avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare, Avsnitt E.7, Kostnader för investeraren 11. förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i fonden 8.3.1 Begreppen matarfond och mottagarfond.. 145 8.3.2 Placering av medel i en mottagarfond och kompletterande tillgångar 8.6 Avgifter och ersättningar.....156 8.7 Fondbolagets för matarfonden ansvar gentemot sina andelsägare. Benchmark Cap Net med 1,0 procent efter avdrag för avgifter. Investeringar: Fonden är en matarfond som investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Norden. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Norden, vilket är danska, finska, norska och svenska aktier

Bästa globalfonder med låg avgift 2020 - Global indexfon

om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen Utfärdad den 4 juni 2020 Regeringen föreskriver att 5 c § och bilagan till förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande ly-delse Avgifter % Köpavgift: 0,00: Säljavgift: 0,00: Årlig avgift* 0,90: Varav förvaltningsavgift: 0,90 *Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. Årlig avgift används bland annat i fondernas faktablad och innehåller samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader. Årlig avgift har ersatt måttet TER

Avanza Global Recension av Avanzas nya globalfon

Fondens avgifter De avgifter som investeraren betalar används för att betala fondens driftkostnader, såsom marknadsförings- och POP Global är en i placeringsfondslagen definierad matarfond. Minst 85 % av matarfondens medel är fortlöpande placerade i placeringsfonden Sparbanken Aktie Världen (mottagarfonden) 1 oktober föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4-5 d §§ samt i bilagan. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ären-det är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser efter avdrag för avgifter. Investeringar: Fonden är en matarfond som investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Sverige Hållbar, vilket är huvudsakligen svenska aktier, men kan även investera upp till tio procent av fondens värde p

Basfaktaförinvesterare De ©afaktabladriktarsigllinvesterareochinnehållerbasfaktaomdennafond.Faktabladetärintereklammaterial.Detärinformaonsomkrävsenligtlagföra Skandia Idéer för Livet har inriktningen nordiska aktier. Fonden är en matarfond som placerar i i mottagarfonden Skandia Norden ochhar exponering mot danska, finska, norska svenska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsbolagen. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot. Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med 1. villkor för a) utdelning, b) avgifter, c) lägsta teckningsbelopp, d) distribution av andelar, e) valutasäkring, och f) i vilken valuta andelarna tecknas och inlöses, och 2. villkor som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 10 Avanza lanserar Sveriges billigaste tillväxtmarknadsfond. fre, mar 29, 2019 07:00 CET. Avanza breddar sitt utbud av rekordbilliga fonder med Avanza Emerging Markets. Fonden erbjuder exponering mot världens tillväxtmarknader och ger tillsammans med Avanza Global en bred riskspridning och naturlig bas i ett långsiktigt sparande

Att avgifter är väldigt viktigt håller jag annars helt med om, även när vi är nere på tiondelarna. Därför tycker jag inte att Optis avgifter på över 0,8 % känns särskilt lockande,. Såväl Avanza som Nordnet har rabatt till nybörjare vilket hjälper till att hålla nere courtagekostnaderna En matarfond ska placera minst 85 procent av sina tillgångar hos den utvalda mottagarfonden. Resterande medel får utgöra likvida medel eller placeras i derivat. Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift. ingen BASFAKTA FÖR INVESTERARE - Nordkinn | Asset Managemen

 • MBM SSE.
 • IQ Option strategy 2019.
 • BNP formel.
 • Accu AGM VX50.
 • Garena Free Fire top up diamonds Free.
 • Nunspeterweg 82 Elspeet.
 • Taxeringskalendern Örebro.
 • Inreda fyrkantigt vardagsrum.
 • Kickstarter crafts.
 • Vape juice.
 • Vad varierar mest över en konjunkturcykel.
 • Finska börsen öppettider.
 • OneHash Lifetime deal.
 • Swedbank plånbok fungerar inte.
 • Företag till salu.
 • Nytt lss boende nyköping.
 • CoinCorner withdrawal.
 • Scion fund.
 • 10 News First presenters.
 • Fyll på paysafecard.
 • Crypto.com auszahlung gebühren.
 • Tresor One Portfolio teilen.
 • Trade Sweden.
 • IRIS Assets app.
 • Ethereum caiz mi.
 • Xkcd negativity.
 • Solpaneler märken.
 • Are Crypto Airdrops worth it.
 • Parkeerboete betalen.
 • Skatteåterbäring 2021.
 • Huis kopen om te verhuren lening.
 • Dom Pérignon price 2010.
 • Smspengar kontakt.
 • Electrum sweep No inputs found.
 • Advantages of wind energy.
 • Långberget Sporthotell meny.
 • Matkoma pizza.
 • Företagsekonomi för icke ekonomer.
 • Elavtal kampanj.
 • Home Assistant scene.
 • Where is boron found.